Záruční podmínky 

1. Délka záruky je 24 měsíců na nové zboží. Tato doba začíná převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Na tzv. výstavní kusy se záruka nevztahuje.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), neodbornou instalací, zacházením či obsluhou používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci, zboží bylo poškozeno přírodními živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.